A projekt bemutatása


A korszerűsítést pályázó szociális intézmény a MÉCSES SZOLGÁLÓ KÖZÖSSÉG EGYESÜLETE fenntartó NAPSUGÁR GONDOZÁSI KÖZPONTJA integrált intézménye: NAPSUGÁR FOGYATÉKKAL ÉLŐK LAKÓOTTHONA, az intézményében lévő ellátottjai számára. Az egyesület létrejöttének célja 12 évvel ezelőtt az volt, hogy a hátrányos helyzetű, beteg, fogyatékos emberek életét segítse, akik önmaguk erejéből életüket megoldani nem tudják és segítségre szorulnak. Az egyesület tagjai önként, saját jövedelmükből és adományaiból, szeretetből, egy nagy szükségletet felismerve hozták létre ezt az első lakóotthont 2000-ben állami gondoskodásban felnőtt fogyatékos fiataloknak. A segítség nyújtás céljai között szerepel, hogy a fogyatékos emberek a társadalom aktív tagjaivá is váljanak és a legteljesebb életet élhessék meg, amit megtudnak. Ezt sok szeretettel, sok fejlesztéssel, foglalkoztatás szervezésével kívánják elérni. Azonban ez sok akadályba ütközött az évek folyamán. Ahhoz, hogy az otthonban élők fejlesztése mind teljesebb legyen, hogy képesek legyenek és képesek maradjanak a helyi közösségek életébe aktívan bekapcsolódva élni, munkavállalóként dolgozni, szükséges, hogy a tárgyi feltételek olyanok legyenek, amelyek nem hordoznak minden napon feszültségeket, problémákat, és szorongást a mindennapok megélésében. A jelenlegi állapotok pedig sajnos ezt okoznak. Az öreg épület az eltelt évek alatt tovább öregedett, elhasználódott és zsúfolt lett, szükség van korszerűsítésére, valamint a zsúfoltság csökkentésére, amely férőhelyszám csökkentéssel jár az otthonban, mivel a hálószobák méretei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, kisebbek. Jelenleg a szociális szakemberek kapacitása a karbantartás és veszély elhárításokba merül ki, nem tudnak teljes mértékben az ellátottakkal törődni és a szakmai munkával foglalkozni és számukra biztonságot, gondoskodást és fejlesztést nyújtani. Az épület korszerűsítésével és a zsúfoltság kiváltásával az új támogatott lakhatás létrehozásával ezek az akadályok elhárulnak és a pályázat teljességben hozzájárul ahhoz a célhoz, amiért ez az otthon létrejött. A megszűnő férőhelyeken ellátott személyek számára egy új épület megvásárlására és megnyitására van szükség, amely egyúttal 20 %-os kapacitás bővítést is eredményez, 4 fő új férőhelyet jelentve a Gondozási Központ bentlakásos ellátásában. A korszerűsítés után a régi otthonban 8 fő fogyatékos ember fog élni lakóotthoni ellátási formában és az új épületben is 8 fő fogyatékos ember elhelyezésére lesz korszerű lehetőség támogatott lakhatási formában, e mellett vendégszoba és mentori-gondozói szoba is kialakításra kerül.


A projekt részletes bemutatását az alábbi linken töltheti le word dokumentumban:
Projekt bemutatása.docx letöltése